menu
nagłówek | header | image

Kontakt, Ochrona danych osobowych

BIURO OBSŁUGI SEMINARIUM
POLNET Spółka z o.o.
40-027 Katowice, ul. Francuska 23
Tel.: 32 608-29-65
NIP: 954-21-99-907
Regon: 273805634
e-mail: polnet.sp@wp.pl
www.polnet-zjazdy.pl

logo POLNET

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Dariusz Badocha, z którym można się kontaktować pisząc na adres spółki lub telefonicznie pod nr: 32 608 29 65.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Polnet Sp. z o.o.

Kontakt z obsługą informatyczną   [.. kontakt tutaj ..]
(problemy z rejestracją, logowaniem do systemu)

aktualizacja: 2023-04-13