menu
nagłówek | header | image

Program Warsztatów

ikona PDF program warsztatów w formacie PDF
08.30 Andrzej Więcek, Joanna Musialik
Rozpoczęcie konferencji
Sesja I - Alkoholowa choroba wątroby (ALD) - oblicza choroby
08.40-08.55 Andrzej Więcek
Alkohol a zdrowie
08.55-09.15 Joanna Musialik
Kiedy podejrzewać ALD u swojego chorego?
09.15-09.35 Marek Waluga
Różne oblicza alkoholowej choroby wątroby
09.35-09.55 Jerzy Jaroszewicz
Markery włóknienia wątroby w ALD
09.55-10.20 Ewa Janczewska/Arkadiusz Pisula
Rola badania elastograficznego w ocenie zaawansowania ALD
10.20-10.45 Henryk Karkoszka
Ostra niewydolność wątroby w marskości (ACLF)
10.45-11.00 Dyskusja
11.00-11.15 Przerwa kawowa
Sesja II - Wybrane powikłania marskości wątroby - rozpoznawanie i leczenie
11.15-11.35 Michał Petelenz
Kiedy wodobrzusze staje się oporne
11.35-11.55 Michał Kukla
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej – czy zawsze jawne klinicznie?
11.55-12.15 Marcin Adamczak
Hiponatremia w marskości wątroby – jak sobie z nią radzić?
12.15-12.35 Beata Czerwieńska
Zespół wątrobowo-nerkowy
12.35-12.55 Brygida Adamek
Rola mikrobiomu jelitowego w marskości wątroby i znaczenie jego modyfikacji
12.55-13.15 Włodzimierz Mazur
Encefalopatia wątrobowa – od zaburzeń snu do śpiączki
13.15-13.30 Dyskusja
13.30-13.45 Przerwa kawowa
Sesja III - Przeszczep i co dalej?
13.45-14.05 Robert Król
ALD jako wskazanie do transplantacji – wyzwania przedtransplantacyjne
14.05-14.25 Henryk Karkoszka
ALD jako wskazanie do transplantacji – wyzwania potransplantacyjne
14.25-14.45 Joanna Musialik/Aureliusz Kolonko
Czy leki immunosupresyjne są groźne?
14.45-15.05 Teresa Nieszporek
Zakażenia u chorego po przeszczepieniu wątroby
15.05-15.25 Joanna Musialik
Koniec ery HCV w transplantologii wątroby?
15.25-15.45 Lech Cierpka
Przeszłość i przyszłość transplantologii
15.45-16.00 Dyskusja i zakończenie konferencji
16.00 Obiad

W czasie trwania Warsztatów, będzie prowadzona prezentacja aparatu FibroScan, służącego do elastograficznej oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby z możliwością nieodpłatnego wykonania badania chętnym uczestnikom Warsztatów.

aktualizacja: 2020-03-05