menu
nagłówek | header | image

Program Warsztatów

ikona PDF program warsztatów w formacie PDF
08.30 Andrzej Wiecek, Joanna Musialik, Katowice
Otwarcie Warsztatów
08.30-11.45 - Sesja poświęcona wybranym jednostkom chorobowym
08.30-08.45 Andrzej Więcek, Katowice
Epidemiologia przewlekłych chorób wątroby
08.45-09.05 Jerzy Jaroszewicz, Bytom
Przewlekłe zapalenie wątroby typu C - czy możemy już o nim zapomnieć?
09.05-09.20 Barbara Sobala-Szczygieł, Bytom
Manifestacje pozawątrobowe HCV - prezentacja przypadku
09.20-09.55 Włodzimierz Mazur, Chorzów
Nowoczesne możliwości leczenia HCV - kwalifikacja do terapii i jej skuteczność
09.55-10.10 Włodzimierz Mazur, Chorzów
Eliminacja HCV i co dalej? - prezentacja przypadku
10.10-10.30 Brygida Adamek, Bytom
Przewlekłe zapalenie wątroby typu B - jak rozpoznawać i nadzorować nosicieli i kwalifikować chorego do leczenia
10.30-10.50 Teresa Nieszporek, Katowice
Najczęstsze pozawątrobowe manifestacje zakażenia HBV - prezentacja przypadku
10.50-11.05 Przerwa na kawę
11.05-11.25 Michał Kukla, Katowice
NAFLD - wyzwanie hepatologii w XXI wieku
11.25-11.45 Arkadiusz Pisula, Mysłowice
NAFLD - wykorzystanie elastografii do wstępnej diagnostyki NASH
11.45-13.45 - Sesja poświęcona diagnostyce przewlekłych chorób wątroby
11.45-12.05 Joanna Musialik, Katowice
Zestaw wymaganych badań diagnostycznych w przewlekłych chorobach
12.05-12.25 Marek Waluga, Katowice
Chory z podwyższoną aktywnością aminotransferaz. Czy wiek ma znaczenie w doborze badań?
12.25-12.45 Ewa Nowakowska-Duława, Katowice
Diagnostyka różnicowa u chorego z podwyższoną aktywnością wskaźników cholestazy
12.45-13.05 Ewa Janczewska, Mysłowice
Badanie elastograficzne czy biopsja wątroby? Kiedy i u kogo?
13.05-13.25 Marek Hartleb, Katowice
Chory z marskością wątroby - bezpieczny nadzór i wskazania do hospitalizacji
13.25-13.45 Hubert Bołdys, Katowice
Badania endoskopowe w marskości wątroby - kiedy i jak często wykonywać badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (prezentacja obrazów endoskopowych)
13.45-14.00 Przerwa na kawę
14.00-15.30 - Sesja transplantacyjna - Kiedy chory z marskością wątroby staje się kandydatem do przeszczepienia
14.00-14.20 Michał Petelenz, Sosnowiec
Powikłania niewyrównanej marskości wątroby
14.20-14.35 Joanna Musialik, Katowice
Wskaźniki wydolności i przeżycia w monitorowaniu chorego z marskością wątroby
14.35-14.50 Henryk Karkoszka, Katowice
Rak wątrobowokomórkowy - epidemiologia, zasady i dobór badań przesiewowych
14.50-15.05 Lech Cierpka, Katowice
Rak wątrobowokomórkowy jako wskazanie do przeszczepienia wątroby
15.05-15.20 Robert Król, Katowice
Program transplantacji wątroby na Śląsku - 14 lat doświadczeń
15.20-15.30 Podsumowanie konferencji
15.30-16.00 Obiad

W czasie trwania Warsztatów, będzie prowadzona prezentacja aparatu FibroScan, służącego do elastograficznej oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby z możliwością nieodpłatnego wykonania badania chętnym uczestnikom Warsztatów.

aktualizacja: 2019-03-27